Λίστα Εκτάκτων Χειρουργείων 16-06-2018 έως 30-06-2018