Λίστα Τακτικών Χειρουργείων 19-11-2018 έως 23-11-2018