Ανακοίνωση Επανάληψης – Σχάρας φρεατίου όμβριων υδάτων