Ανακοίνωση 1ης επανάληψης για την προμήθεια επαγγελματικών μηχανών μαγειρείων