Ανακοίνωση 1ης επανάληψης για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος FORD με αρ. κυκλ. ΚΗΙ 9107