Ανακοίνωση 2ης επανάληψης για την προμήθεια επαγγελματικών μηχανών μαγειρείων