Ανακοίνωση 5ης επανάληψης για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού μαγειρείων