Τα τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου

Τα τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου 2020-05-04T09:08:47+03:00

Τμήματα Γενικού Νοσοκομείου

Το Νοσοκομείο διαθέτει 80 κλίνες εκ των οποίων 10 κλίνες  ΜΤΝ (Μονάδας Τεχνητού Νεφρού)

Σήμερα σ’ αυτό λειτουργούν οι παρακάτω τομείς, κλινικές και τμήματα :

 • Τομέας Παθολογίας
  • Παθολογική κλινική
  • Πνευμονολογικό ιατρείο
  • Νευρολογικό ιατρείο
  • Παιδιατρική κλινική
  • Καρδιολογική κλινική
  • Μ.Τ.Ν. (Μονάδα Τεχνητού Νεφρού)
 • Χειρουργικός τομέας
  • Γυναικολογική – Μαιευτική κλινική
  • Χειρουργική – Ορθοπεδική κλινική
  • Αναισθησιολογικό τμήμα
  • Οδοντιατρείο
 • Εργαστηριακός τομέας
  • Τμήμα Βιοπαθολογικό – Βιοχημικό
  • Τμήμα Ακτινοδιαγνωστικό
 • Αυτοτελή Τμήματα
  • Κλινικής Διατροφής
  • Γραφείο Δικαιωμάτων Ληπτών / Ληπτριών Υπηρεσιών Υγείας
 • Αυτοτελή Διατομεακά Τμήματα
  • Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
  • Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας
 • Άλλα Τμήματα
  • Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
  • Τμήμα Φαρμακευτικό
  • Γυμναστήριο
  • Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας
  • Τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης