ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ #107 – ετήσια ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών για νομική βάση δεδομένων