ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ #111 – ανάδειξη εργολάβου ταφής – εκταφής με οστεοφυλάκιο ψυχικά ασθενών