ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ #141 – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΤΛΗΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ #141 – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΤΛΗΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ

2020-07-02T10:49:40+03:00