ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ #18 – ανάδειξη εργολάβου ταφής – εκταφής ψυχ/νων & προμήθειας μαρμάρινων ταφών (επανάληψη 1η)