ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ #48 – Προμήθεια υλικών απεντομώσεων – απολυμάνσεων & μυοκτονιών