ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ #50 – Προμήθεια αυτόματης μπάρας για την κεντρική είσοδο του νοσοκομείου