ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #1 – Προμήθεια Υγρών Καυσίμων (Επανάληψη)