ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #109 – Προμήθεια μίας μπαταρίας εκκίνησης κινητήρα για το όχημα της Επιστασίας (MITSUBISHI με αριθμό κυκλοφορίας: ΚΗΥ 9318)