ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #112 – Προμήθεια πλαστικών υαλοπινάκων για τους διαδρόμους του Νοσοκομείου