ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #19 – Άντληση λυμάτων στο Νοσοκομείο, στις εξωτερικές δομές και στις δεξαμενές βιολογικού