ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #2 – Προμήθεια Μονάδων UPS,Μπαταριών UPS &Επισκευή Μονάδας UPS