ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #23 – Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τη σύνδεση από τον κεντρικό πίνακα του νοσοκομείου στην παραγωγή οξυγόνου