ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #31 – Προμήθεια κλιματιστικών τύπου «ντουλάπας»