ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #32 – Προμήθεια ανταλλακτικών ιατρικών μηχανημάτων