ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #34 – Προμήθεια ενός μοτέρ για το ψυγείο μολυσματικών αποβλήτων