ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #38 – Μεταφορά κενών φιαλών οξυγόνου για έλεγχο