ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #39 – Προμήθεια νήματος και καμπάνας χορτοκοπτικού μηχανήματος