ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #40 – Μεταφορά κενών φιαλών οξυγόνου για έλεγχο