ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #47 – Προμήθεια ανταλλακτικών οχήματος MITSUBISHI