ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #68 – Προμήθεια κλιματιστικών τύπου ντουλάπας