ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #71 – Προμήθεια υλικών για την κατασκευή στεγάστρου και περίφραξης της μονάδας παραγωγής οξυγόνου