ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #73 – Ανάδειξη αναδόχου συντήρησης & καθαρισμού αποχετευτικού δικτύου του νοσοκομείου με συνοπτικό διαγωνισμό