ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #76 – Ανάδειξη εργολάβου για την ολική αποψίλωση – καθαρισμό των υπαίθριων χώρων των Λεπίδων με απευθείας ανάθεση