ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #78 – Προμήθεια 100 τροχήλατων καθισμάτων γραφείου