ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #79 – Προμήθεια ενός set ολικής αρθροπλαστικής επιφάνειας γόνατος, υβρίδιο με απουσία οπίσθιου χιαστού