ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #81 – Προμήθεια ενός set ημιολικής αρθροπλαστικής