ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #96 – Προμήθεια υλικών κατασκευής χωρισμάτων και υαλοπετάσματος εξωτερικού χώρου