ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #97 – Προμήθεια ανταλλακτικού για την επισκευή του οχήματος της Επιστασίας μάρκας MITSUBISHI