ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #18 (2η επανάληψη) – Ανάδειξη εργολάβου ταφής – εκταφής ψυχασθενών& προμήθεια μαρμάρινων τάφων