Λίστα Έκτακτων Χειρουργείων 16-10-2020 έως 31-10-2020