ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ #36 – Προμήθεια ειδών εξοπλισμού καθαριότητας και απολύμανσης