ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ #8 – Προμήθεια επαγγελματικών μηχανών μαγειρείων