ΙΣΤΟΡΙΚΟ 2020-05-04T09:04:31+03:00

Ιστορικό

Ιστορικό του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου

 • 1920-1930 Εγκαταστάθηκε η ναυτική αεροπορική ιταλική βάση στον όρμο Λακκίου

 • 1949-1964 Στα κτίρια της ναυτικής αεροπορικής βάσης των Ιταλών εγκαταστάθηκαν οι Βασιλικές Τεχνικές Σχολές.

 • 1957 Ιδρύεται η «Αποικία Ψυχοπαθών Λέρου» και μεταφέρονται εδώ, με μεταγωγή, ασθενείς με ψυχικές διαταραχές από τα ψυχιατρικά νοσοκομεία της χώρας.

 • 1965 Η “Αποικία Ψυχοπαθών Λέρου” μετονομάζεται σε Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Λέρου

 • 1967-70 Τα κτίρια αυτά στεγάζουν πολιτικούς κρατούμενους της δικτατορίας των συνταγματαρχών (1967 – 1974)

 • 1984 Με τον κανονισμό 815/84 της ΕΕ διατίθενται κονδύλια για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ασθενών

 • 1989 Ξεκινά η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση

 • 1989-1995 υλοποιούνται τα προγράμματα αποασυλοποίησης ΛΕΡΟΣ Ι και ΙΙ με χρηματοδότηση από την ΕΕ.
 • 1999 Λειτουργεί άτυπα η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου (επίσημα από από 12/8/03 με απόφαση του Υπουργείου Υγείας )

 • 2000-2009 Ξεκινά το πρόγραμμα κοινωνικής επανένταξης «Ψυχαργώς»

 • 2003 Ιδρύεται ο ΚΟΙΣΠΕ, ο πρώτος Κοινωνικός Συνεταιρισμός στην Ελλάδα, ο οποίος λειτουργεί σαν Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. Είναι Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο ανήκει στο Υπουργείο και λειτουργεί, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, με προσωπικό που το παραχωρεί το ΚΘ-ΓΝ-ΚΥ Λέρου και την υποστήριξη αυτού. Βασικός ρόλος του ΚΟΙΣΠΕ είναι η απασχόληση ασθενών του ΚΘΛ στα πλαίσια της θεραπευτικής τους ένταξης στην κοινωνική και παραγωγική διαδικασία.

 • 2011-2020 Εφαρμόζεται το αναθεωρημένο Πρόγραμμα “Ψυχαργώς 2011 – 2020” η 3η φάση του προγράμματος.