Λίστα Έκτακτων Χειρουργείων 01-06-2020 έως 15-06-2020