Λίστα Έκτακτων Χειρουργείων 01-06-2022 έως 15-06-2022