Λίστα Έκτακτων Χειρουργείων 01-07-2020 έως 15-07-2020