Λίστα Έκτακτων Χειρουργείων 01-09-2022 έως 15-09-2022