Λίστα Έκτακτων Χειρουργείων 16-08-2022 έως 31-08-2022