Λίστα Έκτακτων Χειρουργείων 16-09-2022 έως 30-09-2022