Λίστα Έκτακτων Χειρουργείων 16-08-2020 έως 31-08-2020