Λίστα Έκτακτων Χειρουργείων 16-06-2022 έως 30-06-2022