Λίστα Έκτακτων Χειρουργείων 1-7-2022 έως 15-7-2022